Het volgende nest

Klik op de foto om naar de pagina van het betreffende nest te gaan.


Het Eabele nest

Planning: begin 2020


Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
X
Tsjibbe


Gefokte nestjes


Het Skarlún nest

13 april 2017


4 reutjes en 5 teefjes


Winske Baike fan'e Sudewyn (Toet)
X
Ferry (Tibo)


Friese Stabij pups, Winske nest

Het Winske nest

14 juni 2013

4 reutjes en 3 teefjes

Warbere Meiske fan'e Sudewyn
X
Hollânske Nije Willem Bauke


Friese Stabij pups, Warbere nest

Het Warbere nest

21 januari 2011

2 reutjes en 3 teefjes

Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
X
Tsjabbe


Friese Stabij pups, Sinnige nest

Het Sinnige nest

30 november 2007

4 reutjes en 6 teefjes

Lytse Marre v.d. Eenhoornleijn
X
Boet