Wanneer zijn er weer pups?

Friese Stabij pups, 1 dag oud

Als je op zoek bent naar een Friese Stabij pup, dan kom je natuurlijk als eerste verwachtingsvol op deze pagina kijken. Het zal waarschijnlijk een teleurstelling zijn om te vernemen dat je voor een goedgefokte pup moet wachten omdat er per jaar niet zo heel veel nestjes geboren worden en de belangstelling best groot is. Waarom het een goed idee is om geduld te hebben lees je hieronder.

Omdat wij uitsluitend volgens de regels van de rasvereniging fokken, zijn wij verplicht om de helft van de geboren pups via de pupbemiddeling van de rasvereniging te plaatsen. Voor de andere helft mogen wij zelf baasjes zoeken. Wil je graag een pup van onze kennel, neem dan eens contact op over de mogelijkheden. Ook als je al bij de pupbemiddeling staat ingeschreven is het nog mogelijk om een voorkeur voor een bepaalde kennel of combinatie uit te spreken. De prijs voor een Stabijpup die gefokt is volgens NVSW-regels is maximaal € 1200,-.

Waarom wachten op een Stabijpup via de NVSW?

Op Marktplaats of in de krant staan immers vaak genoeg nestjes, dáár is geen wachttijd, die pups zijn een stuk goedkoper en net zo lief als een hond met papieren ...
Dat klopt helemaal, maar voordat je via die weg zo'n lief knuffeldiertje aanschaft, is het toch goed om over een paar dingen na te denken. Metaforisch gesproken: als je een nieuwe auto nodig hebt, ga je dan voor goedkoop en blits bij dat dealertje verderop, die zegt "je moet vandaag beslissen, anders issie weg"? Of ben je bereid iets meer te betalen bij een betrouwbare verkoper, voor een model waarbij je minder risico loopt op veelvuldig garagebezoek en hoge reparatiekosten?

De belangstelling voor een Friese Stabij groeit en de vraag naar pups stijgt. Dat heeft tot gevolg dat er ook meer mensen bedenken dat het aardig is om een nestje te nemen. Ze hebben een lief teefje met een leuk uiterlijk en willen er zelf graag een pupje van houden of het lijkt ze gewoon zo leuk om een nestje te hebben. Dus zoeken ze een mooie reu en 9 weken later ligt er een nest en staat er een advertentie in de krant of op internet, met een foto van die schattige zwartwitte wolbaaltjes. "Uit gezonde ouders" staat er bij. Wat kan daar nou mis mee zijn? Een heleboel, helaas.

Stabyhoun pup

Gezondheid

Heupdysplasie (HD) is een aandoening die, zoals de naam al doet vermoeden, de heupen aantast, en die ongeneeslijk is. Je ziet het niet aan de buitenkant en het kan op latere leeftijd nog de kop opsteken. Voor een deel kan HD veroorzaakt worden door omgevingsfactoren (te zware belasting en verkeerde voeding) maar het grootste deel komt voort uit vererving. Epilepsie is een aandoening die voor veel leed zorgt, zowel bij de hond als bij de baas. Ook deze ziekte is erfelijk en kan zich na een aantal jaren nog openbaren. Beide aandoeningen kunnen dodelijke aflopen. Hoe weet je of je aankomende Stabijhounpuppy geen ziektes heeft overgeërfd van de ouders en voorouders? Dat weet je dus niet bij een advertentiepup want er is niet op gecontroleerd. Meestal is er helemaal niets bekend over de voorouders. Het zou zomaar kunnen dat de vader nauw verwant is aan de moeder, of dat één van beiden een nare ziekte vererft, zonder dat de eigenaars dat weten ...

Wat aan ziektes voorkomt binnen het ras (óók bij stamboomloze Stabijs) kun je hier lezen, en hoe vaak (of liever gezegd hoe weinig) het binnen de rasvereniging nog voorkomt dankzij een doordacht fokbeleid.

Socialisatie

Een ander mogelijk probleem waar je pas later achterkomt is het gebrek aan socialisatie. Pups dienen tussen de 3 en 8 weken met heel veel dagelijkse dingen, geluiden en situaties in aanraking te komen;de stofzuiger, autoritjes, andere mensen, kinderen, dieren, slaande deuren, enz. Een hondje dat in een schuur, stal of garage opgroeit en niet de gelegenheid krijgt om uitgebreid aan al die dingen te wennen, kan daar makkelijk angst voor gaan ontwikkelen, die er niet of alleen met heel moeite uit te trainen is. Kun je je het drama voorstellen van een hond die bij het minste of geringste in paniek raakt? Het komt bedroevend vaak voor. Ná de leeftijd van 8 weken neemt de ontvankelijkheid van de pup voor nieuwe dingen pijlsnel af, hier ligt dus een belangrijke taak voor de fokker.

Stabij uiterlijk?

Heb je trouwens goed gekeken op advertentiesites die Stabijhounpups in de aanbieding hebben? Heb je daar ook foto's van de ouders gezien? Ik zie er af en toe honden bij zitten die de naam Stabij echt niet verdienen. Ze zijn dan weliswaar zwartwit (en zelfs dat niet altijd), maar daar houdt de vergelijking dan ook op. Ik zie er bij die blond zijn of driekleur, of met een krulvacht en dito staart. Meestal echter, zie je geen foto's van de moeder en nog minder vaak van de vader. Meestal zie je alleen die mooie gevlekte puppies. En als je dan gaat kijken, ga je gegarandeerd voor de bijl, want wie kan er nou weerstand bieden aan die kleine rakkertjes? En ach, wat maakt het ook eigenlijk uit dat de moeder niet helemaal op een Friese Stabij blijkt te lijken ... de pupjes zijn lief, en daar gaat het tenslotte om, toch?

Een selectie van wat er de afgelopen tijd op advertentie-sites te koop werd aangeboden onder de titel 'raszuivere Stabij':


In hoeverre deze 'Stabijs' aan de uiterlijke raskenmerken voldoen, dat kun je zelf zien als je een beetje geïnformeerd bent. In hoeverre ze aan de gewenste karakterkenmerken voldoen, daar moet je maar naar raden.

Vermeerderaars en broodfokkers

Zoals eerder opgemerkt: de belangstelling voor de Stabijhoun groeit en ook het aantal mensen dat hoopt daar een paar centen aan te kunnen (bij)verdienen. Lang niet altijd staat het welzijn van de moeder en pups voorop. Dat een teef jaar na jaar (of zelfs iedere loopsheid) nestjes krijgt is helaas geen uitzondering. Ontwormen en enten wordt nogal eens te duur of niet nodig gevonden en voor socialisatie is geen tijd. Helaas zie ik steeds vaker Stabij pups voorbij komen in advertenties van puppyfarms en broodfokkers, die pups als handelswaar zien en teven letterlijk uitmelken totdat ze uitgeput het leven laten. Voer het woord 'broodfok' in bij een zoekmachine op internet en huiver ... alleen voor als je een sterke maag hebt.

Toch niet helemaal wat je wilde ...

En zo kun je dus een puppy in huis krijgen die, al of niet op latere leeftijd, erfelijke gezondheidsproblemen blijkt te hebben, en die daarom misschien wel voortijdig ingeslapen moet worden met alle verdriet van dien, over de kosten hebben we het dan nog niet eens gehad. Of je krijgt een hond die door slechte socialisatie overal angstig voor is en die niet normaal aan het gezinsleven mee kan doen, en waar je dus altijd rekening mee moet houden. Of die, eenmaal uitgegroeid, niet echt (of echt niet) lijkt op de foto's of de karakterschets in de rasbeschrijving. Of, als je pech, hebt meerdere van voorgaande mogelijkheden. Natuurlijk ben je dan nog gek met je hondje en wil je hem voor geen goud meer kwijt, maar het was toch niet helemaal wat je in gedachten had toen je voor een Stabij koos.

Stabijhoun met stamboom alleen voor snobs?

De rol van de Raad van Beheer

Stabyhoun puppy

Een Friese Stabij met stamboom is meer dan alleen een hond met een papiertje, het is een Stabij met bewijs van afstamming. Dat papiertje maakt duidelijk wie zijn ouders en voorouders zijn en hoe het met HD gesteld was bij die honden. Een hond die voor een stamboom in aanmerking komt wordt door iemand van de Raad van Beheer gechipt, waarbij tevens middels DNA wordt gecontroleerd of de opgegeven ouders ook de echte ouders zijn, en of deze pup is gefokt volgens de regels die betrekking hebben op het welzijn, de gezondheid, het gedrag en het exterieur van de rashonden waarmee wordt gefokt. Wordt er met die regels een handje gelicht, dan krijgt dat nest geen stamboom. Het zijn geen dichtgetimmerde wetten waarbij niets mis kan gaan, maar het houdt misstanden in ieder geval buiten de deur. Meer zekerheid dat je een Stabij in huis haalt die in alle opzichten lijkt op het ras van je keuze krijg je niet.

De rol van de rasvereniging

Voor fokkers die hun pups door de vereniging willen laten bemiddelen heeft de NVSW aanvullende regels die zijn gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van onze Fryske hounen:

  • beide ouders moeten getest zijn op HD en ten minste een C-kwalificatie hebben gekregen
  • beide ouders moeten zijn getest op het gen voor Cerebrale Dysfunctie
  • beide ouders moeten minimaal 2 keer de kwalificatie 'Zeer Goed' of 'Uitmuntend' hebben gekregen op een clubmatch of tentoonstelling onder een voor het ras bevoegde, Nederlandse keurmeester, óf fokgeschikt zijn verklaard op een speciale fokgeschiktheidskeuring 
  • beide ouders moeten zijn geïnventariseerd door een daarvoor opgeleide inventarisator van de rasvereniging
  • een teef mag in totaal niet meer dan 4 nesten krijgen en een reu niet meer dan 10 nesten wereldwijd, waarvan maximaal 8 in Nederland
  • er zijn minimum en maximum leeftijden gesteld voor het eerste en het laatste nest
  • en nog veel meer regels waar een fokker zich aan moet houden

Erfelijke ziektes moeten worden gemeld en daar wordt dan weer actie op ondernomen. Om voor pupbemiddeling in aanmerking te komen, moet de fokker toestemming hebben voor de reu-teef combinatie. Daarbij wordt er door de Fok Advies Commissie o.a. op gelet dat het inteeltpercentage niet te hoog is. Er wordt verplicht met een koopcontract gewerkt waarin de rechten en plichten van zowel de koper als verkoper zijn vastgelegd. Het nest wordt bezocht om te worden gecontroleerd en geïnventariseerd. Worden de regels niet nageleefd? Dan ook geen bemiddeling. Zwaardere sancties worden ook niet geschuwd. Garantie op een gezonde pup zal niemand je kunnen geven, maar het risico op een pup met gebreken kan wel zoveel als mogelijk worden beperkt.

De rol van de fokker

Goede fokkers zijn beslist een beetje gek, van het ras dan wel te verstaan! Wat er allemaal al niet moet gebeuren voor er ook maar één pupje geboren is: aan meerdere shows deelnemen, HD-onderzoek, inventarisatie, het uitzoeken en aanvragen van een geschikte dekreu, het halve land doorkruisen om bij die reu te komen voor de dekking zelf (meestal twee of drie keer), regelen dat er rond de bevalling niet gewerkt hoeft te worden, enz. Als de pups er eenmaal zijn is er nog meer werk, die kleine monstertjes zorgen voor heel wat poepjes en plasjes. In een vroeg stadium is er al contact (via de pupbemiddeling) met de toekomstige eigenaars en die komen, als het even kan, regelmatig op bezoek. Er wordt op tijd ontwormd, getiterd of ingeënt, gewogen, gespeeld en gevoed. Er wordt actief en uitgebreid gesocialiseerd en een begin gemaakt met het zindelijk krijgen van de pups. Kortom, een goede fokker zorgt ervoor dat de pup een zo optimaal mogelijke start in zijn leventje krijgt.

Friese Stabij puppies

Tot slot

Lang niet alle advertentiepups zijn slechte pups, met een beetje kennis kun je best het kaf van het koren scheiden. Je kunt een goede fokker treffen die meer aan socialisatie doet en die het beste voor heeft met de pups, waarbij je kunt zien dat het goed zit met de hygiëne, het welzijn en de huisvesting van de teef en de pups, en eentje die je kan tonen wie de vader van het nest is. Maar qua gezondheid blijft het een kwestie van geluk hebben. Ik heb dat geluk gehad met Mickie; een schat van een advertentiehondje, lief, trouw, baasgericht, gezond, en ze leek nog op een Friese Stabij ook. Toch zou ik het nooit meer zo doen.

Om op die metafoor van die auto terug te komen; bij dat dealertje verderop kun je geluk hebben, net zoals je bij die betrouwbare verkoper wel eens pech kunt hebben ... ga je voor een kleine kans op geluk of voor een kleine kans op pech? Aan jou de keuze.