Obedience met een Friese Stabij

Obedience met een Friese Stabij Obedience met een Friese Stabij
   Met dank aan Wil Tuit voor de foto's.

Obedience is een pure wedstrijdsport waarbij een programma van gehoorzaamheidsoefeningen wordt afgewerkt, van volgen tot blijven en van sorteren tot apporteren. Geen gehoorzaamheid voor in huis, tuin en keuken, maar stricte oefeningen, zo perfect mogelijk uitgevoerd. De sport staat open voor alle honden, jong of oud, ras of rasloos. Het vereist niet veel lichamelijke inspanning; honden kunnen tot op zeer hoge leeftijd en met plezier op topniveau meedraaien.

Wat leert je hond?

Als de basisoefeningen er in zitten, volgt in de obedience de verfijning daarvan. Het draait niet om gehoorzaamheid in het dagelijkse leven of in praktische situaties; dit is een echte wedstrijdsport waarbij het vooral gaat om de afwerking en de details.

Wanneer beginnen?

Zodra je pup in huis een beetje gewend is kun je starten met het aanleren van zitten, liggen, volgen, vóórkomen en blijven op commando. Natuurlijk doe je dat op een heel speelse manier met veel beloningen en dwing je nog niets af. In deze tak van hondensport is het zeker belangrijk dat je de puppycursus doet en ook de vervolgcursussen in gehoorzaamheid afrondt die aan het echte werk voorafgaan. Verfijnen van technieken kan pas als hond en handler daar aan toe zijn, en dat is voor iedereen verschillend.

Wat kun je bereiken?

In de obedience zijn geen diploma's te behalen. Door wedstrijden te winnen kun je steeds een klasse hoger komen. Er zijn nationale en internationale wedstrijden, competities en kampioenschappen. De ultieme droom voor menige handler is Cruft's in Engeland.

Beschrijving

Er zijn 6 wedstrijdklassen waarin je kunt deelnemen. Hieronder staat een beschrijving van de oefeningen per klasse. Fouten, bijvoorbeeld het geven van een extra commando of scheef gaan zitten, leveren aftrekpunten op. De hond met de minste aftrekpunten wint.

Klasse Pre-Beginners

- Voor geleiders die nog nooit een eerste prijs hebben gewonnen in Pre-Beginners of Beginners, noch een derde plaats of hoger hebben behaald in een andere Obedience klas.
- Geleiders worden niet bestraft voor aanmoediging of voor het geven van extra commando's, met uitzondering van de Zit- en Afblijfoefeningen. Bij deze oefeningen mogen de geleiders met het gezicht naar de hond gekeerd staan, dit naar inzicht van de keurmeester. Stewards en keurmeester mogen niet de woorden "Laatste commando" gebruiken, behalve bij Zit- en Afblijfoefeningen.

  Oefening maximale score
1. Aangelijnd volgen 15
2 Los volgen 20
3 Komen op bevel vanuit zit of af positie naar keuze van de geleider. De hond wordt geroepen door de geleider, wanneer deze stil staat, het gezicht naar de hond gekeerd. De hond moet vlot naar de geleider komen, voor gaan zitten, aan de voet komen, dit alles op commando van de keurmeester of steward. Afstand naar inzicht van de keurmeester. De oefening begint wanneer de geleider de hond verlaat. 10
4 Zit, één minuut, geleider in zicht 10
5 Af, twee minuten, geleider in zicht. 20
  Totaal 75

Klasse Beginners

-Om deel te nemen in Beginners mogen de hond of geleider geen totaal van twee of meer eerste prijzen hebben behaald in de Beginners klas of één eerste prijs in een andere Obedience klas (Uitgezonderd Pre-Beginners).
-Geleiders worden niet bestraft voor aanmoediging of voor het geven van extra commando's, met uitzondering van de Zit- en Afblijfoefeningen. Bij deze oefeningen mogen de geleiders met het gezicht naar de hond gekeerd staan, dit naar inzicht van de keurmeester. Stewards en keurmeester mogen niet de woorden "Laatste commando" gebruiken, behalve bij Zit- en Afblijfoefeningen.

  Oefening maximale score
1. Aangelijnd volgen 15
2. Los volgen 20
3. Komen op bevel vanuit zit of af positie naar keuze van de geleider. De hond wordt geroepen door de geleider, wanneer deze stil staat, het gezicht naar de hond gekeerd. De hond moet vlot naar de geleider komen, voor gaan zitten, aan de voet komen, dit alles op commando van de keurmeester of steward. Afstand naar inzicht van de keurmeester. De oefening begint wanneer de geleider de hond verlaat. 10
4. Apporteren van een willekeurig voorwerp. Geleiders mogen hun eigen voorwerp gebruiken. 25
5. Zit, één minuut, geleider in zicht 10
6. Af, twee minuten, geleider in zicht. 20
  Totaal 100

Klasse Novice

- Voor honden die geen twee eerste prijzen in Obedience Klassen gewonnen hebben. (Pre-Beginners en Beginners Klas uitgezonderd)
- Geleiders worden niet bestraft voor aanmoediging of voor het geven van extra commando's, met uitzondering van de Zit- en Afblijfoefeningen. Bij deze oefeningen mogen de geleiders met het gezicht naar de hond gekeerd staan, dit naar inzicht van de keurmeester. Stewards en keurmeester mogen niet de woorden "Laatste commando" gebruiken, behalve bij Zit- en Afblijfoefeningen.

  Oefening maximale score
1. Temperament Test. Uit te voeren voor het aangelijnd volgen. De hond moet aangelijnd in de sta-positie zijn, de geleider naast de hond. De keurmeester nadert de hond rustig van voren en laat de hand licht over de rug van de hond glijden. De keurmeester mag kalm tegen de hond praten om hem gerust te stellen. Voor onnodige kwaadaardigheid, kruiperigheid, grommen of happen worden punten afgetrokken. Dit is geen sta-oefening ter beoordeling of blijfoefening. 10
2. Aangelijnd volgen 15
3. Los volgen 20
4. Komen op bevel vanuit zit of af positie naar keuze van de geleider. De hond wordt geroepen door de geleider, wanneer deze stil staat, het gezicht naar de hond gekeerd. De hond moet vlot naar de geleider komen, voor gaan zitten, aan de voet komen, dit alles op commando van de keurmeester of steward. Afstand naar inzicht van de keurmeester. De oefening begint wanneer de geleider de hond verlaat. 10
5. Apporteren van een apporteerblok. Geleiders mogen hun eigen apporteerblok gebruiken. 15
6. Zit, één minuut, geleider in zicht 10
7. Af, twee minuten, geleider in zicht. 20
  Totaal 100

Klasse A

- Voor honden die geen drie eerste prijzen hebben gehaald in de klassen A, B en Open klas C in totaal.
- Gelijktijdige commando's en signalen zijn toegestaan. Extra signalen of commando's moeten worden bestraft.

  Oefening maximale score
1. Los volgen 30
2. Komen op bevel vanuit zit of af positie, naar keuze van de geleider. De hond dient, op commando van de keurmeester of steward, aan de voet geroepen te worden, terwijl de geleider wegloopt van de hond en beiden dienen door te blijven lopen, totdat opgedragen wordt halt te houden. De plaats van terugroepen en halthouden dient voor iedere hond gelijk te zijn. De oefening begint na het laatste commando van de geleider aan de hond. 15
3. Apporteren van een apporteerblok. Geleiders mogen hun eigen apporteerblok gebruiken. 25
4. Zit, twee minuten, geleider in zicht 20
5. Af, drie minuten, geleider uit zicht. 30
6. Sorteerproef. De geur van de geleider aan een doekje verstrekt door de keurmeester. Er dienen zes doekjes uitgelegd te worden in een rechte lijn met de geur van de geleider aan één doekje, zonder verleidingsdoekje. 30
  Totaal 150

Klasse B

- Voor honden die geen drie eerste prijzen in hebben in de klas B en Open klas C in totaal.
- Eén commando door woord of signaal is toegestaan, elk extra commando of signaal dient bestraft te worden. Een gelijktijdig commando en signaal bij het Vooruitsturen, Afroepen en Komen op bevel is toegestaan bij het Vooruitstuur gedeelte. Extra commando's of signalen worden bestraft.

  Oefening maximale score
1. Los volgen. De hond moet in normale pas lopen en los volgen en zal ook getest worden in langzame en snelle pas. Elke verandering van pas zal beginnen vanuit de zit positie. 40
2. Vooruitsturen, Afroepen en Komen op bevel. Op commando van de keurmeester brengt de geleider de hond naar de aangegeven plaats. Op een volgend commando van de keurmeester stuurt de geleider de hond in de richting aangegeven door de keurmeester. Nadat de hond afgeroepen is, moet de geleider de hond aan de voet roepen, terwijl hij in de richting loopt die de keurmeester aangeeft en beiden zullen door blijven lopen tot het commando gegeven wordt halt te houden. Er mag geen obstakel in de weg van de hond worden geplaatst. Een gelijktijdig commando en signaal is toegestaan, maar zodra de hond de geleider verlaat, moet de geleider de arm laten zakken. (N.B. een extra commando mag een gelijktijdig commando en signaal zijn, maar moet worden bestraft.) 40
3. Apporteren van een willekeurig voorwerp dat door de keurmeester wordt verstrekt, maar dat op geen enkele wijze letsel kan opleveren voor de hond. Het voorwerp moet gemakkelijk zijn op te pakken door elk ras in die klas en moet duidelijk zichtbaar zijn voor de hond. De oefening begint volgend op de woorden "Laatste commando" van de keurmeester of steward aan de geleider. 30
4. Zit, twee minuten, geleider uit zicht. 20
5. Af, vijf minuten, geleider uit zicht. 30
6. Sorteerproef. De geur van de geleider aan een gemerkt doekje verstrekt door de keurmeester. Er moeten minimaal zes doekjes zijn, met een maximum van tien. Het totaal aan doekjes moet één verleidingsdoekje bevatten. Het patroon waarin de doekjes gelegd worden, is naar inzicht van de keurmeester. 40
  Totaal 200

Klasse C

- Op Kampioenschapswedstrijden moeten honden twee Novice klassen hebben gewonnen, twee keer Klas A, twee keer Klas B, en één keer Open Klas C gewonnen hebben en op drie andere gelegenheden niet lager dan derde geplaatst zijn onder verschillende keurmeesters.
- Op Open Wedstrijden, open voor alle honden.
- Op Limited en Sanction Wedstrijden, open voor alle honden met uitzondering van Obedience Certificaat winnaars en honden die een onderscheiding hebben verkregen die meetelt voor de titel Obedience Kampioen of het equivalent daarvan onder reglementen van een orgaan erkend door de Kennel Club.
- Eén commando door woord of signaal, behalve bij Vooruitsturen, Afroepen en Komen op bevel, waar een extra commando een gelijktijdig commando en signaal mag zijn. Extra commando's dienen bestraft te worden.

  Oefening maximale score
1. Volgen. De hond moet los volgen en zal verder ook beproefd worden in langzame en snelle pas. Op bepaalde momenten tijdens deze oefening, naar inzicht van de keurmeester, zal de hond tijdens het in normale pas volgen moeten worden achtergelaten in de Sta-, Zit- en Af positie in willekeurige volgorde (de volgorde hetzelfde voor alle honden) zoals en wanneer door de keurmeester wordt aangegeven. De geleider zal, zonder aarzeling, alleen doorlopen en doorgaan zoals door de keurmeester wordt aangegeven, totdat hij weer terug is bij de hond, waarna beiden gezamenlijk de weg vervolgen tot het bevel gegeven wordt halt te houden. Het volgen mag linksomkeerten en de figuur acht inhouden in normale en langzame pas. 60
2. Vooruitsturen, Afroepen en Komen op bevel zoals in klas B 40
3. Apporteren van een willekeurig voorwerp, dat door de keurmeester wordt verstrekt, maar dat op geen enkele wijze letsel kan opleveren door de hond. Voedsel of glas zijn uitgesloten. Het voorwerp moet gemakkelijk op te pakken zijn voor elk ras in die klas en moet duidelijk zichtbaar zijn voor de hond. Een apart en identiek voorwerp moet worden gebruikt voor elke hond. De oefening begint volgend op de woorden "Laatste commando" van de keurmeester of steward aan de geleider. 30
4. Appèl op afstand. De hond naar Zit, Sta en Af op een gemarkeerde plaats niet minder dan tien passen van de geleider. Zes instructies dienen in dezelfde volgorde gegeven te worden voor elke hond. Overmatige bewegingen, d.w.z. meer dan de lengte van de hond, in elke richting door de hond, rekening houdend met zijn afmetingen, zal bestraft worden. Geen aftrek van punten voor overmatige beweging in voorwaartse richting zal gegeven worden, totdat de achterpoten van de hond het vastgestelde punt overschrijden. 50
5. Zit, twee minuten, geleider uit zicht. 20
6. Af, tien minuten, geleider uit zicht. 50
7. Sorteerproef. De geur van de keurmeester aan een gemerkt doekje. Neutrale en verleidingsdoekjes dienen verstrekt te worden door de wedstrijdleider. De keurmeester zal niet zelf zijn doekje in de ring leggen, maar dit zal gedaan worden door een steward. Een apart, identiek lapje dient gebruikt te worden voor elke hond en het aantal aparte, identieke stukken doek, waaruit de hond moet sorteren mag niet groter zijn dan tien. Wanneer een hond een verkeerd doekje haalt of dit bevuilt, moet dit vervangen worden door een schoon doekje. Op buitenwedstrijden dienen alle sorteerdoekjes voldoende verzwaard te zijn om te voorkomen dat ze wegwaaien. De methode van geur geven is naar inzicht van de geleider, maar men mag niet van de keurmeester verlangen, dat hij de hond aanraakt of naar de hond toebuigt. Een apart identiek doekje van 15 x 15 cm tot maximaal 25 x 25 cm moet beschikbaar zijn om elke hond de geur te geven. Keurmeesters dienen een verleidingsdoekje of doekjes te gebruiken. De hond moet worden gestuurd op het commando van de keurmeester. 50
  Totaal 300

Handige links:

www.obedience.nl: Dutch Obedience Society

Literatuur

Geen speciale boeken over obedience bekend.