Privacyverklaring

Stabijhounkennel fan'e Sudewyn,
gevestigd aan Hondsdraf 6, 4844 HD te Terheijden in Nederland
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sudewyn.nl
Angélique Plasman
Hondsdraf 6, 4844 HD
Terheijden (NL)

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stabijhounkennel fan'e Sudewyn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de gevraagde dienst

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens met betrekking tot je voorgenomen eigenaarschap van een hond, telefonisch verkregen of via correspondentie
 • Foto's van de (aspirant) baasjes met de pups

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

We verzamelen wel informatie over familieleden jonger dan 16 jaar als jij die aan ons verstrekt, voor het doel van plaatsing van een pup.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stabijhounkennel fan'e Sudewyn verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je onze nieuwsbrief te kunnen versturen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen om gevraagde informatie te verstrekken
 • Je inschrijving voor een pup te kunnen verwerken
 • Je na levering van een pup te kunnen informeren over vervolgactiviteiten en om informatie te kunnen verstrekken die van belang kan zijn met betrekking tot de geleverde pup.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor je kunnen hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • voor de nieuwsbrief: tot je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen
 • voor de wachtlijst: tot je van de wachtlijst af valt
 • voor baasjes van geleverde pups: tot de betreffende hond niet meer in uw bezit is t.g.v. overlijden of herplaatsen
 • voor site statistieken: 90 dagen

Heb je hier vragen over, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derden - en alleen als dit nodig is - voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Foto's met daarop herkenbare personen worden alleen op de website geplaatst met toestemming en het is te allen tijde mogelijk om die toesteming weer in te trekken. De betreffende foto wordt dan verwijderd of de persoon erop onherkenbaar in beeld gebracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stabijhounkennel fan'e Sudewyn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stabijhounkennel fan'e Sudewyn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jouw of een andere, door door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Stabijhounkennel fan'e Sudewyn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.